dehonit

 

Permalidehoplast

GASTECH 2009

CoilwindingEXPO 2009

 

Deutsch  English

Deutsch          

Contact person

1

Add.:Rm.2206B,GoldName Tower,
        No.68,Renmin Rd.,zhongShan
        District,Dalian,Liaoning,P.R.China
P.C.:116001
Web site:http://www.dehonit.com.cn
Tel.:+86  411  8275  9296
      +86  411  8275  9297
Fax:+86  411  8275  9298
Mobile:+86  138 426 02505
Email:sharon.jin@deho.de